Skip to content

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Jste-li firma zaměstnávající více než 25 osob, existují pro Vás tři možnosti, jak splnit svou zákonnou povinnost plnění podílů na zaměstnávání OZP.

Ze zákona máte tyto možnosti:

1) Zaměstnáte příslušný počet osob se zdravotním postižením (OZP), tj. v min. 4% povinném podílu k celkomu počtu svých zaměstnanců

2) Odvedete finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu

3) Využijete náhradního plnění, v jehož rámci budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením, nebo od OSVČ se zdravotním postižením. Těmto subjektům můžete také zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.

Do třetice všeho dobrého. Pokud si vyberete právě třetí možnost pomůžeme vám ušetřit vaše náklady a naši zaměstnanci vám pomohou s digitalizací vašich dokumentů.

Náhradním plněním se zprostředkovaně podílíte na zaměstnávání OZP.

Naše oprávnění poskytovat náhradní plní si můžete ověřit na stránkách Úřadu práce

Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

  • Zaměstnat osobu nebo osoby se zdravotním postižením
  • Odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně
  •  postižených, např. od naší společnosti
  • Odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Specialista v oblasti skartace
+ 420 734 688 817